Ettevõttele Cash management Võtmekliendi arveldusteenuste tugi

Võtmekliendi arveldusteenuste tugi

Arveldusteenused hõlmavad mitmesuguste kontode avamist ja haldamist ning elektrooniliste kanalite kaudu kontotehingute sooritamiseks vajalike juurdepääsuõiguste ja limiitide haldust. Samuti kuulub arveldusteenuste hulka kõik, mis on seotud maksetega:

  • maksete ettevalmistamine ja panka saatmine,
  • korrektsete makserekvisiitide tagamine,
  • õige maksetüübi valik,
  • info maksete staatuse ja kontol toimunud arvelduste kohta,
  • jpm.

Ettevõtetele, kelle käive ületab 6 miljonit eurot, pakume arveldusteenuste puhul personaalset kliendituge.

Kõigile kontode ja arveldusteenustega seotud küsimustele on igal tööpäeval vastamas arveldusteenuste haldurid, kes on põhjalikult kursis ettevõtetele mõeldud arvelduslahendustega. Oma parimate teadmiste ja kogemuste baasil aitavad nad valida teenused, mis vastavad kõige paremini konkreetse ettevõtte eripäradele ja vajadustele. Haldurid aitavad leida sobivad arvelduslahendused, annavad igapäevast nõu jooksvates küsimustes ning tagavad teenuste sujuva ja tõrgeteta toimimise.
 

Personaalse arveldusteenuste halduri saamiseks palume helistada Danske Ärikeskusesse 675 2000.