Muudatused fondiosakutega tehingute tegemisel 2. ja 3. novembril 2017

26.10.2017

Danske Invest Fund Management Ltd (registreeritud Soomes) peatab ajutiselt 2. ja 3. novembril 2017 oma fondiosakute märkimis- ja lunastamiskorralduste täitmise. Põhjuseks on ettevalmistustööd, mida tehakse IT-süsteemide vastavusse viimiseks Finantsinstrumentide turgude direktiiviga (MiFID II).

Nimetatud ajavahemikul esitatud või täitmiseks kuuluvad korraldused täidetakse 6. novembril 2017 vastavalt selle päeva väärtusele.

Samasisulise ingliskeelse teatega on võimalik tutvuda fondivalitseja kodulehel.