Ettevõttele Kontod ja arveldused SEPA ISO 20022

SEPA

Alates 2014. aasta 1. veebruarist aktsepteerib Danske Bank makseid ja väljastab kontoväljavõtteid ISO 20022 failivormingus. ISO 20022 on kokkulepitud standard, mida kasutavad kliendi ja panga vahelises suhtluses kõik Euroopa pangad.

Telehansa ja Teleteenuste standardite asendumine ISO 20022 XML-vorminguga puudutab ettevõtteid, kes saadavad panka maksekorraldusi failina ning kasutavad kontoväljavõtet maksetehingute automaatseks töötlemiseks. Peale üleminekuperioodi, alates 1. veebruarist 2016 peavad kõik maksete algatamise failid vastama ISO standardile.

ISO 20022 failivormingu kasutuselevõtuks tuleb teha muudatusi ettevõtte majandustarkvaras ning vajadusel võtta ühendust ettevõtte majandustarkvara haldajaga. Selleks, et mugandada ISO 20022 formaadi võimalusi kohalikele vajadustele, on loodud Eesti ISO 20022 rakendusjuhised, mis on leitavad Eesti Pangaliidu koduleheküljel. Juhised maksete algatamiseks ISO standardile vastava failiga Danske Bankis leiate meie kodulehelt.