Ettevõttele Kontod ja arveldused SEPA Üldinfo

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) tähendab ühtset euromaksete piirkonda, kus ei eristata piiriüleseid ja siseriiklikke makseid. SEPA eesmärk on kõrvaldada maksetoodete riikidevahelised erinevused, et edendada äri- ja kaubandustegevust ning tugevdada Euroopa konkurentsivõimet. 

Muudatuste rakendamine võimaldab ettevõtetel keskenduda kulude vähendamisele ja efektiivsuse tõstmisele:

  • efektiivne likviidsusjuhtimine - ettevõtted saavad sooritada kõik finantstehingud eurodes ühelt pangkontolt, kasutades SEPA maksevahendeid.
  • lihtsam maksete käitlemine - kõigil laekuvatel ja sooritatavatel maksetel on ühesugune formaat.
  • makseprotsesside automatiseerimine - uute sõnumistandardite kasutuselevõtt võimaldab automatiseerida kogu makseahela alates arve esitamisest kuni makseandmete kooskõlastamiseni.

SEPA rakendumisel saab teostada Euroopa Liidu siseseid euromakseid kõigi kontode vahel sama lihtsalt, nagu neid on praegu võimalik teha oma riigi piires. Ühtsed standardid ja lihtsustatud töötlemine parandavad rahavooge, vähendavad kulusid ning lihtsustavad ettevõtjatele juurdepääsu uutele turgudele.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma suhtehalduriga või kliendiinfo telefonil 6 800 800 (E-R 8-19).