Grupi info Danske Bank toetab

Danske Bank toetab


Toetuspõhimõtetes lähtub Danske Bank soovist arendada Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu ning seeläbi kogu ühiskonda.

Panga igapäevatöös pöörame tähelepanu nii keskkonnasäästlikule mõtteviisile kui ka vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetele. Lisaks rahalise toetuse andmisele teeme strateegiliste partneritena koostööd mitme väärt ettevõtmisega, kuhu meie töötajad panustavad oma teadmisi ja aega.

  • Teadus- ja haridusvaldkonnas toetame Vabariigi Presidendi hariduspreemia väljaandmist. Vabariigi Presidendi hariduspreemia on mõeldud haridusalaga seotud inimestele, kelle tööl on olnud silmapaistvaid tulemusi. Laste ja noorte finantshariduse parandamiseks ja nende rahalise kirjaoskuse arendamiseks valmisid Danske Banki eestvedamisel 2010. aastal internetimäng Rahamaa ja 2012. aastal interaktiivne e-õppekeskkond „Valitse oma raha“.
     
  • Rahvuskultuuri toetame Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu, mille juurde on loodud kaks allfondi. Üks neist allfondidest toetab noori interpreete, teise fondi toetuste üle otsustamise oleme usaldanud Eesti Rahvuskultuuri Fondile. 
      
  • Väärtustades keskkonda ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi, toetame Taani saatkonna poolt ellu kutsutud energiasäästlikku algatust „Mida meie saame paremini teha, mõjutab kogu maailma“
     
  • Muusikaelu edendame koos Tallinna rahvusvahelise festivaliga Jazzkaar. Oleme käesolevast aastast festivali kuldsponsor ning aitame seeläbi kaasa jazzmuusika arengule ja väärtustamisele. Toetame nii Eesti jazzmuusikute saavutusi kui ka maailma jazzitippude siiajõudmist.