Ettevõttele Tagasiside teenindusele

Tagasiside teenindusele

Danske Bank on alati väärtustanud head teenindust. Uuringufirmade TNS Emor ja Dive Eesti OÜ poolt läbi viidud kliendiküsitluste ja teenindusuuringute põhjal kuulume kõrgeima teenindustasemega ettevõtete hulka.

Me soovime kõrget teenindustaset hoida ning koos klientidega seda veelgi paremaks muuta. Danske Bankile on väga oluline iga kliendi tagasiside. Ainult üheskoos saame teeninduse kvaliteeti tõsta!

Ootame Teie hinnangut meie teenindusele: 

Teie kiituse edastame nii kiituse saajale kui ka tema otsesele juhile.

Teie ettepanekut või kaebust menetlevad Danske Banki kvaliteedihaldurid. Vastame Teile esimesel võimalusel, hiljemalt kümne tööpäeva jooksul Teie poolt edastatud kontaktandmete kaudu.

Kui Teil on küsimus, ettepanek või kaebus, mis puudutab Teie lepinguid, arveldustega seotud teemasid või muid isiklikke andmeid, siis palume Teil edastada oma teade ühes järgmistest kanalitest:

  • Danske internetipangas vabas vormis kirjana
  • Danske Banki ärikeskuses
  • helistades Danske telefonipanga numbril 6 800 800 (E-R 8-19)
  • digitaalselt allkirjastatud kirjana aadressil info at danskebank dot ee

Juhul, kui panga pakutud lõplik lahendus ei vasta Teie ootustele, on Teil võimalik nõu ja selgituste saamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti (www.tka.riik.ee), Finantsinspektsiooni (www.fi.ee) või mõne muu õiguskaitseorgani poole.