Ettevõttele Cash management Arveldused Maksete algatamine

Arveldused

Maksete algatamise juures on ettevõttele samavõrd olulised maksete ettevalmistamise ja panka saatmise efektiivsus, vajalike makserekvisiitide olemasolu ja õigsus ning õige maksetüübi valik.

Et saavutada igapäevastes ja rutiinsetes maksetega seotud protsessides paremat efektiivsust, kasutage Danske internetipanga võimalust importida maksefaile otse ettevõtte raamatupidamisprogrammist. Teine võimalus on lasta seadistada ettevõtte ja panga infosüsteemide vaheline elektrooniline teenus, kus infovahetus toimub kliendi serveri ja panga serveri vahel täiesti automaatselt.

Elektrooniliste kanalite vahendusel saab makseid algatada ka tuleviku kuupäevaga ning siis, kui makse algatamise hetkel pole ettevõtte arvelduskontol selleks rahalisi vahendeid. Pank võtab makse vastu ja kontrollib maksepäeval vähemalt ühetunnise intervalli järel ettevõtte laekumisi. Piisava laekumise korral makse teostatakse. Makse teostamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu kontrollitakse kuni kella 21.00ni. Maksete teostamise ja/või tagasilükkamise kohta saate jälgida jooksvat infot Danske internetipangast.

Soovi korral saate lisaks tellida pangast e-kirjaga tagastatud maksete raporti juhuks, kui mõni panka edastatud makse jääb rahaliste vahendite puudumisel või ebakorrektsete rekvisiitide tõttu teostamata või tagastatakse ettevõtte kontole makse saaja(panga) poolt.

Pankades teostatakse makseid enamasti automaatselt. Seetõttu on oluline, et pangale esitatud makse rekvisiidid – saaja kontonumber või IBAN, saaja nimi, viitenumber (Eesti-sisesel maksel) ja saaja panga BIC-kood (välismaksel) – oleksid korrektsed. Makse õigeaegne teostamine on tagatud ainult korrektsete makserekvisiitide korral. Kui Te kasutate maksete tegemiseks Danske internetipanka, kontrollitakse nimetatud rekvisiitide korrektsust otsekohe, et välistada vigaste maksete jõudmine panka.