Ettevõttele Cash management

Cash Management

Cash management on ettevõtte rahavoogude ja likviidsuse juhtimine ning rahavoogude ja kapitali optimeerimisega seotud protsesside ja riskide juhtimine. Cash management hõlmab rida tegevusi, mille eesmärgiks on omada kontrolli ettevõtte rahavoogude üle ja rahade efektiivne juhtimine.

Tõhus rahavoogude juhtimine on vajalik igale ettevõttele. Erinevad konto- ja arveldusteenused võimaldavad leida efektiivseid lahendusi rahavoogude juhtimiseks just Teile sobival viisil. Aitame leida Teie ettevõttele sobivaid lahendusi cash managementi optimeerimiseks ja käibekapitali juhtimiseks.

Cash managementi optimeerimine

Cash managementi optimeerimine annab ettevõttele võimaluse saada objektiivne ülevaade rahavoogude ja likviidsuse juhtimisest.

Teenus keskendub ettevõttesiseste äriprotsesside kirjeldamisele ja püüab leida võimalusi nende optimeerimiseks.

Võtmekliendi arveldusteenuste tugi

Kõigile kontode ja arveldusteenustega seotud küsimustele on igal tööpäeval vastamas arveldusteenuste haldurid, kes on põhjalikult kursis ettevõtetele mõeldud arvelduslahendustega.

 

Arveldused

Pakume erinevaid võimalusi nii maksete tegemiseks kui ka maksete kogumiseks, mille seast saate valida Teie ettevõttele ja Teie klientidele sobivaima lahenduse.