Ettevõttele Cash management Konto kasutamine SWIFTi vahendusel Tutvustus

Konto kasutamine SWIFTi vahendusel

Konto haldus SWIFTi vahendusel on teenus, mille kaudu Teil on võimalik juhtida oma välispankades asuvaid kontosid. Teenus võimaldab edastada maksekorraldusi täitmiseks välispangas avatud kontolt, samuti tellida selle konto väljavõtet ja tehingute raportit.

Maksekorralduste edastamiseks välispanka kasutatakse SWIFTi sõnumitüüpi MT101 ning väljavõtete edastamiseks sõnumitüüpi MT940. Lisaks on Teil võimalik tellida päevasisene tehingute raport MT942, milles edastatakse info kas kõikide kontol toimunud kannete või Teie poolt seatud summade vahemikku jäävate kannete kohta Teie poolt määratud ajavahemiku tagant.
 
Teenuse kasutamiseks tuleb Teil sõlmida eraldi lepingud vastava teenuse kasutamiseks välispangaga ja Danske Bankiga. Samuti peab Danske Bankil olema sõlmitud leping välispangaga. Hetkel on lepingud sõlmitud Danske Bank Gruppi kuuluvate pankadega ning mitmete teiste välispankadega, täpsema info saamiseks võtke ühendust Danske Ärikeskusega 675 2000.

 

 
Kui Te soovite alustada teenuse kasutamist panga kaudu, millega Danske Bank ei ole sõlmitud vastavat lepingut, võtab pank ühendust välispangaga lepingu sõlmimiseks. Kui pankadevaheline leping on sõlmitud, saate sõlmida teenuse lepingud Danske Bankis ja välispangas ning hakata teenust kasutama.
 

Täiendav informatsioon

Danske Ärikeskus: 
675 2000 
ariklient at danskebank dot ee

-- BOXES END 2--