Ettevõttele Rahvusvahelistele ettevõtetele

Rahvusvaheline ettevõtete pangandus

Kõigis 12 riigis, kus Danske Bank Grupp osutab ettevõtete panganduse teenuseid, on Grupp loonud uudsed ICB teenindusüksused. Nimetatud üksused on loodud selleks, et rahuldada rahvusvaheliste kontsernide ja nende tütarettevõtete üha kasvavat vajadust efektiivsete ja paindlike pangateenuste järele.

Rahvusvahelise ettevõtete panganduse (ICB) kontseptsioon tähendab seda, et Danske Bank Grupp on loonud ICB teenindusüksused kõigis eelpoolnimetatud 12 riigis, toetamaks meie (st kogu Danske Grupi) kohalolekut piirkonnas, mis ulatub Venemaast idas kuni Iiri Vabariigini läänes, kui ka toetamaks meie ühtse IT platvormi kontseptsiooni ja meie poolt pakutavaid efektiivseid piiriüleseid teenuseid. ICB üksused hakkavad osutama teenuseid rahvusvaheliste kontsernide tütarettevõtetele, tehes seejuures tihedat koostööd nende ettevõtete emafirmadega. Selline koostöö tagab omavahel hästi kokkusobivate lahenduste pakkumise kõikidele tütarettevõtetele.

Mis kasu on rahvusvahelistel firmadel ICB üksustest? 

  
ICB üksused:
  • Aitavad rahvusvahelistel kontsernidel  optimeerida oma finantsinfrastruktuuri;
  • Avavad neile tee uutele turgudele;
  • Aitavad neil muuta oma pangatoimingud võimalikult lihtsaks,  efektiivseks ja professionaalselt koordineerituks.   
  • Tänu oma kompetentsetele töötajatele, pakuvad ICB üksused professionaalset teenindust, lähtudes tütarettevõtete konkreetsetest vajadustest.
  • ICB üksuste töötajad on hästi kursis oma maa kohaliku finantsinfrastruktuuriga ning nad on võimelised pakkuma lahendusi rahavoogude juhtimiseks.
 
Juhul, kui soovite saada põhjalikumat teavet ICB üksuste ja nende poolt pakutavate teenuste kohta, soovitame Teil pöörduda oma kohaliku suhtehalduri poole. 

Kontakt

-- BOXES END -- 3