Ettevõttele Vabade vahendite paigutamine Oluline info investorile Tutvustus

Oluline info investorile

Klientidele investeerimisteenuste osutamist reguleerivad reeglid põhinevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivil, mis on tuntud ka lühendi all MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). MiFIDi üheks eesmärgiks on suurendada investori kaitset ning selleks kohustab direktiiv investeerimisteenuste pakkujaid senisest põhjalikumalt hindama teenuse sobivust kliendile.

MiFID-i nime all tuntud EL õigusakt reguleerib põhjalikult investeerimisteenuste osutamise sisu ja ulatust, aga ka investeerimisühingu ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja tegevusloaga seonduvat ning järelevalve aspekte.

  • Investori kaitsmiseks sätestab direktiiv eraldi klientide kategooriad seoses erinevate investeerimisteenuste osutamisega. See toob teenusepakkuja jaoks kaasa kohustuse selgitada enne investeerimisteenuse osutamist välja, kui suured on kliendi kogemused ja teadmised väärtpaberiturgude valdkonnas. Selle hinnangu alusel peab investeerimisteenuse osutaja valima kliendi jaoks sobivaima toote.
  • Lisaks on investeerimisteenuse osutajad MiFID-i kohaselt kohustatud andma kliendile oluliselt enam infot nii erinevate investeerimisteenuste, väärtpaberite liikide kui nendega kaasnevate tasude ja kulude kohta.
  • Uued põhimõtted sätestavad, et kui klient annab investeerimisteenuse osutajale korralduse teha toiming oma varaga (näiteks osta või müüa väärtpabereid), peab teenuse osutaja seda tegema parimal võimalikul viisil kliendi jaoks.
  • MiFID soodustab Euroopa Liidu liikmesriikide turgude omavahelist integreerumist ning suurendab klientide kaitset ja investeerimisteenuste läbipaistvust.
  • MiFID-i eesmärgiks on suurendada väärtpaberituru tõhusust ning parandada klientide investeerimise võimalusi.
  • MiFID-iga reguleeritakse põhjalikult investeerimisteenuste sisu ja ulatust, investeerimisühingule ja reguleeritud turu korraldajale tegevusloa andmise ja võtmise aluseid ning menetlust, samuti nimetatud isikutes olulise osaluse omandamise ja võõrandamise kontrolli ning tegutsemist teistes liikmesriikides.
  • Samuti sätestatakse MiFID-iga nõuded investeerimisteenuste osutaja organisatsioonile, investeerimisteenuse osutamise standardid ning üksikasjalikud eeskirjad, mis kaotavad barjäärid järelevalveasutuste koostöös ning soodustavad järelevalve kvaliteedi ühtlustumist Euroopa Liidu liikmesriikides.