Uuenevad pangasüsteemid, teenuste ja lepingute tingimused

30.01.2018

Uuendame praegu Danske Bankis pangasüsteeme ja viime need alates 1. aprillist 2018 kõigis Balti riikides ühtsele platvormile. Tänu uutele pangasüsteemidele saame senisest paremini teenindada rahvusvaheliste ärivajadustega kliente.

Peamised muudatused, mis uute pangasüsteemide kasutusele võtmisega kaasnevad, on leitavad Danske Banki kodulehelt www.danskebank.ee/muudatused.

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust meiliaadressil info at danskebank dot ee, helistage kliendiinfo telefonil 6 800 800 või pöörduge oma suhtehalduri poole.

Peamised muudatused

  • Alates 1. aprillist muutuvad paljude teenuste ja lepingute tingimused. Uute lepingute tingimustega saate tutvuda www.danskebank.ee/muudatused. Juhul kui klient muudatustega lepingute tingimustes nõus ei ole, on õigus pangaga sõlmitud leping(ud) kohe üles öelda. Selleks tuleb esitada pangale vastav kirjalik lepingu(te) ülesütlemise teade ja täita eelnevalt kõik lepingu(te)st tulenevad kohustused. Kodulehel nimetamata lepingute tingimuste muutmisest teavitame selliseid lepinguid sõlminud kliente eraldi.
  • Uued pangasüsteemid, lepingute ja teenuste tingimused esitame edaspidi eesti ja inglise keeles. Kliente teenindame jätkuvalt ka vene keeles, kuid uued pangasüsteemid, dokumendid ja infomaterjalid on edaspidi kättesaadavad eesti ja inglise keeles.
  • Toodete uuenemisega seoses muutub alates 1. aprillist 2018 Danske Banki hinnakiri, millega saate täies mahus tutvuda www.danskebank.ee/muudatused.
  • Alates aprillist uueneb ka meie kodulehekülg www.danskebank.ee, kust saab internetipanka sisse logida nagu praegugi.

Planeeritud katkestused teenuste kasutamisel

  • Seoses uuele tehnilisele platvormile üleminekuga on 30. märtsist kuni 2. aprillini häiritud mitme pangateenuse kasutamine ning elektrooniliste kanalite töös esineb katkestusi. Sularahaautomaadid töötavad tõrgeteta, kuid pangakaartide töö võib olla öösiti lühemat aega häiritud.
  • Uuele platvormile ülemineku tõttu debiteerib pank igakuised teenustasud märtsi eest tavalisest varem ehk 30.-31. märtsil 2018 ja maksab kontol olevate rahaliste vahendite hoidmise eest intressi 31. märtsil 2018.
  • Teenustes esinevatest katkestustest informeerime detailsemalt märtsi keskpaigas.