Muudatused väärtpaberitehingute tegemisel 13.-18. septembril 2017

14.09.2017

Anname teada, et Eesti Väärtpaberikeskus on ajavahemikul 15.09-18.09.2017 suletud seoses üleeuroopalisele väärtpaberite kliiringu- ja arveldusplatvormile üleminekuga (TARGET2-Securities).

See tähendab, et sel perioodil:

ei arveldata tehinguid ega väärtpaberitest tulenevaid rahalisi väljamakseid;
on peatatud täiendava kogumispensioni tehingute arveldamine. Samas võetakse vastu avaldusi tehingute tegemiseks, kuid need realiseeritakse pärast uuele arveldusplatvormile üleminekut.

Lisaks ühineb Eesti Väärtpaberikeskus Läti ja Leedu keskdepositooriumitega ning ühiseks uueks ärinimeks saab Nasdaq CSD Societas Europaea (SE). Seoses antud muudatusega palume arvestada, et perioodil 13.09-18.09.2017:

• ei toimu börsitehingute arveldamist;
• automaatse tehingusobitamisega tehtud tehingud (arveldustsükliga T+2) toimuvad järgmistel päevadel:

- 13.09.2017 tehtud tehingud arvelduvad 19.09.2017;
- 14., 15. ja 18.09.2017 tehtud tehingud arvelduvad 20.09.2017.