Kaubandus-tööstuskoja ja Danske Banki koostööprojekt ekspordi arendamiseks

11.04.2017

Kaubandus-tööstuskoda kutsub koos Danske Bankiga loomeettevõtjaid osalema arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta nende ekspordivõimekust ja seeläbi kasvatada nende käivet.

Loomesektori ettevõtete suurimate puudustena on seni nähtud nende väikest suurust, mis teeb eksporditegevuse alustamise ja edasiarendamise keeruliseks ning vähest koostööd teiste sektorite ettevõtetega. See tähendab, et neil puuduvad head partnersuhted, mille abil oleks välisturgudele laienemine lihtsam. See tähendab omakorda ka kindla kassavoo puudumist, mis teeb laienemise finantssuutlikkuse keeruliseks.

Kaubanduskoda on aastakümneid tegelenud ettevõtjate koolitamisega ning nendele suunatud teenuste arendamisega. „Paraku pole loomesektor koja teenuseid seni ülemäära palju kasutanud. Seega ongi ekspordiprogrammi esimeseks alustalaks kaubanduskoja teenuste tutvustamine loomeettevõtetele,“ ütles kaubanduskoja teenuste direktor Piret Potisepp.

Teine programmi suund on neljast moodulist koosnev koolitusprogramm, mille abil saavad ettevõtjad paremad teadmised asjakohase ja struktureeritud ekspordiplaani koostamiseks. Koolitusprogrammi veab pikaajalise eksporditoe kogemusega konsultant Soomest, Markku Vantunen.

Kolmas komponent programmis on Danske Banki finantsistide tugi programmis osalevatele loomeettevõtetele. See tähendab, et Danske Banki omaala eksperdid aitavad programmis osalevad ettevõttel luua selguse nende raamatupidamises ning annavad nõu, kuidas firma finantse paremini planeerida, et eksporditegevused oleksid tulemuslikud. „Usume, et viies kokku loomemajanduse ja sidusvaldkondade ettevõtted ja finantsistid, saavad eksporditegevused ka konkreetsema ja realistlikuma rahalise prognoosi juurde. Just kassavoogude juhtimine on laienevale eksportöörile paras pähkel pureda,“ selgitas Potisepp.

Danske Banki ettevõtete panganduse direktori Tõnu Vanajuure sõnul on eksportivatele ettevõtjatele täna rahastusest tähtsamgi ammutada reaalseid teadmisi ja kasutada loodud kontaktvõrgustikke.

„Danske pangandusgrupp panustab suurel määral rahvusvahelisele piiriülesele ettevõtlusele. Võime julgelt öelda, et moodustame ümber Läänemere professionaalseima ja laiahaardelisema ärivõrgustiku ning seega on loomulik kogunenud kompetentsi jagada siinsete ettevõtjatega, kel sihiks on seatud näiteks Põhjala, Saksamaa või Poola turg,“ lisas Vanajuur.

Projekti on oodatud osalema kõik loomesektori ettevõtted, kes tunnevad, et nad tahavad Eesti turult ka väljapoole vaadata, kuid vajavad veidi abi sihipärase ekspordi planeerimisel. Kuid osalema on oodatud ka need loomeettevõtted, kes juba ekspordivad, kuid näevad veelgi arenemisvõimalusi.

Täpsem info programmi kohta ja osalemiseks vajalik vorm on leitavad kaubanduskoja kodulehel: www.koda.ee/loomemajanduseprogramm. Avaldusi programmis osalemiseks saab esitada 20. aprillini.

Projekti kaasrahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest.