Ettevõttele Vabade vahendite paigutamine Hoiused Üleöödeposiit Tutvustus

Üleöödeposiit

Üleöödeposiit on hoius, mille leping sõlmitakse määramata tähtajaks. Pank kannab lepingu kehtivuse ajal iga päeva lõpul lepinguga määratud summa automaatselt deposiiti ja järgmise kalendripäeva hommikul tagasi arvelduskontole. Sellele hoiusele on võimalik paigutada suuri summasid tulutoovalt ning maksimaalse likviidsusega. Üleöödeposiidilt teenitavad intressid kantakse arvelduskontole deposiidi lõppemisel ehk iga kalendripäeva hommikul.

Üleöödeposiidi puhul on oluline teada

  • Hoiuse summa: minimaalne hoiustatav summa on 60 000 eurot või 100 000 USA dollarit.
  • Hoiuse valuuta: üleöödeposiiti saate paigutada eurosid ja USA dollareid.
  • Hoiuse intressid: hoiuse intressimäär väljendatakse protsentides aastas. Intresside arvutamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tehingu tegelikust päevade arvust. Intress kantakse hoiuperioodi lõppedes arvelduskontole.

Üleöödeposiidi intressid

-- BOXES END 2--