Privaatpangandus Intressimäärad

Hoiuste intressimääradKASVUHOIUSE aastane intressimäär 0.01%
Täiendav intressimäär 3 kuud 0.00%
Täiendav intressimäär 6 kuud 0.00%

Tähtajaliste hoiuste aastased intressimäärad

Periood EUR USD
1 nädal 0.01% 0.15%
2 nädalat 0.01% 0.20%
3 nädalat 0.01% 0.20%
1 kuu 0.01% 0.30%
2 kuud 0.01% 0.40%
3 kuud 0.01% 0.50%
4 kuud 0.01% 0.55%
5 kuud 0.01% 0.60%
6 kuud 0.01% 0.65%
7 kuud 0.01% 0.65%
8 kuud 0.01% 0.70%
9 kuud 0.01% 0.80%
10 kuud 0.01% 0.85%
11 kuud 0.01% 0.85%
1 aasta 0.01% 0.95%
1.5 aastat 0.01% 1.00%

Tähtajalise hoiuse aastased intressimäärad üle 1,5 aasta ja muudes valuutades

Üle 1.5 aasta¹

Helista Danske Banki infotelefonile 6 800 800 E-R 8:30-17:30

• Minimaalne summa – 5000 EUR ekvivalent
• Minimaalne periood - 1 kuu

Muud valuutad:¹
AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, ZAR, TRY

¹ Hoiuste sõlmimine on võimalik ärikeskuses, Danske telefonipangas või suhtehalduri vahendusel.

 

Täiendav informatsioon

Kasvuhoius:

 • Minimaalse hoiustatava summa nõue puudub.
 • Intresside arvestamise aluseks on kuu keskmine saldo.
 • Täiendava intressi arvestamise aluseks on perioodi miinimum saldo.
 • Hoiustada saab eurosid.

Tähtajaline hoius:

 • Väikseim hoiustatav summa ärikeskuses ja Danske telefonipangas on 300 EUR või selle ekvivalent valuutas USD. Danske internetipanga vahendusel on minimaalne hoiustatav summa 65 EUR või selle ekvivalent valuutas USD. Minimaalne hoiustatav summa muus valuutas kui EUR, USD on 5000 EUR ekvivalent vastavas valuutas ning hoiuste sõlmimine on võimalik ainult ärikeskuses, Danske telefonipangas või suhtehalduri vahendusel.
 • Antud intressimäärad kehtivad summadele kuni 30 000 EUR.
 • Alla 6500 EUR või selle ekvivalendi mõnes teises Panga poolt noteeritavas valuutas ei ole võimalik hoiustada lühemaks perioodiks kui 1 kuu.
 • Muu perioodi, muu valuuta või suurema summa hoiustamise korral on intressimäär kokkuleppel.
  Intressimäära saate küsida Danske Banki suhtehalduritelt ja Danske Banki infotelefonilt 6 800 800 (E-R 8:30-17:30).
  Kokkuleppe intressimääraga hoiuste sõlmimine on võimalik ärikeskuses, Danske telefonipangas või suhtehalduri vahendusel.
 • Intresside arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tehingu tegelikust päevade arvust.