Privaatpangandus Arvelduskonto inressimäärad Arvelduskonto intressimäärad

Arvelduskonto aastased intressimäärad

Valuuta Intressimäär (%)
Euro (EUR)  0,01
Norra kroon (NOK)  0,01
Inglise nael (GBP)  0,01
Rootsi kroon (SEK)  0,01
Taani kroon (DKK)  0,01
USA dollar (USD)  0,01
Kanada dollar (CAD)  0,01
Austraalia dollar (AUD)  0,01
Muud Danske Banki poolt noteeritavad valuutad  0,00

 Arvelduskonto intressimäärad kehtivad alates 1.märtsist 2012. a.

  • Intressi arvestatakse kuu miinimumjäägilt vastavas valuutas.
  • Intresside arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust
  • Intress kantakse arvelduskontole hiljemalt arvestusalusele kuule järgneva kuu viiendal kuupäeval.
  • Mitteresidentidest klientidele intresse ei arvestata.
  • Kontsernikonto aastane intressimäär on 0% kui kliendi ja panga vahel puudub muu kokkulepe, mida käsitletakse kliendile antava soodustusena.