Ettevõttele Maksete kogumine Maksete kogumine e-arvega Tutvustus

Maksete kogumine e-arvega

E-arve on elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas. Sisaldades kõiki kohustuslikke arve andmeid on standardile vastav e-arve kooskõlas käibemaksuseaduses arvele esitatavate nõuetega ja asendab seega paberarvet. Lisaks sisaldab e-arve ka maksekorralduse andmeid. See võimaldab arve tasumist automatiseerida ja muuta see maksja jaoks väga lihtsaks.

  • E-arve jõuab maksjani kiiresti ja väheneb arve kadumise risk.
  • E-arve püsimakseteenus parandab maksedistsipliini.
  • E-arve alusel saab maksta nii panga sees kui ka teise panka.
  • E-arve on loodussõbralik, sest hulk paberit jääb kulutamata.

E-arve edastamise lepingu sõlmimine

Enne e-arve edastamise lepingu sõlmimist otsustage, kas soovite saata e-arveid otse panka või kasutada selleks operaatorit, viimasel juhul tuleb leping sõlmida operaatoriga. Pank vahendab maksjatele Eesti e-arve standardile vastavaid arveid. Selleks, et arve saaja saaks kasutada e-arve püsimakse teenust, tuleb panka saata standardi versioonile 1.11 vastavad arved.

Eesti e-arve standardile vastava formaadi kirjeldused ja näidised asuvad Pangaliidu kodulehel (http://pangaliit.ee/et/arveldused/e-arve).

Danske Banki edastatavate e-arve failide valideerimiseks kasutatakse järgmist XSD schema faili.

E-arve edastamise lepingute sõlmimiseks võtke palun ühendust oma suhtehalduriga või helistage Ärikliendi Infoliinil 675 2000.