Ettevõttele Riskide maandamine Intressirisk Tutvustus

Intressirisk

Intressimäärade muutumisega kaasnevat teadmatust nimetatakse teisisõnu ka intressiriskiks. Intressirisk võib suurendada nii kulutusi laenude tagastamisel kui vähendada intressitootlust varadelt.

Eriti oluline tegur on intressirisk pikemaajaliste muutuva intressimääraga laenukohustuste puhul, kuna intressimäärade kõikumine mõjutab pikaajaliste kohustuste maksete suurust enam kui lühiajaliste laenude makseid.

Enimkasutatud vahendid intressiriskide maandamiseks on:

Danske Banki vahendusel on võimalik ujuva intressiga võetud laenukohustuste intressiriski katmiseks kasutada mõlemat eelnimetatud instrumenti. Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust oma kliendihalduriga.