Ettevõttele Vabade vahendite paigutamine Hoiused Tähtajaline hoius Tutvustus

Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius annab võimaluse panna vaba raha riskivabalt ja kindlalt kasvama.

Tähtajalise hoiuse puhul on oluline teada

  • Hoiuse summa: minimaalne hoiustatav summa ärikeskuses ja telefonipangas on 300 eurot, ning internetipangas 65 eurot.
  • Hoiuse valuuta: tähtajalist hoiust saate sõlmida käibelolevas valuutas ja kõigis Danske Banki poolt noteeritavates valuutades.
  • Hoiuse intressid: intressimäär lepitakse kokku hoiulepingu sõlmimisel. Hoiuselt teenitud intressid laekuvad Teie kontole hoiuperioodi lõpus.
  • Hoiuse tähtaeg: hoiuperioodi pikkus on vabalt valitav alates 1 nädalast kuni 1.5 aastani.
  • Soodustingimused: kui hoiuse summa ületab 30 000 eurot või selle ekvivalenti muus valuutas, võimaldame hoiuselepingu sõlmimist ka tavapärasest erineva tähtaja ning intressimääraga. Lisainfo saamiseks helistage Danske Banki infotelefonil 6 800 800 (E-R 8-19).
  • Hoiuse automaatne pikendamine: jättes pangale korralduse hoiuse automaatseks pikendamiseks, pikendab pank Teie hoiust uuesti samaks perioodiks, mille peale esialgne hoiuleping oli sõlmitud. Uue hoiuse intressimääraks jääb pikendamise hetkel kehtiv intressimäär. Automaatselt pikenevaks saab märkida hoiust kui see on vormistatud perioodidele 1 nädal, 1, 3, 6 või 12 kuud ning valuutades kas EUR või USD. Erikokkuleppe intressimääraga automaatselt pikenevat hoiust sõlmida ei ole võimalik.
     

 

-- BOXES END 2--